Fordele for dig

  • Du får mulighed for at møde og diskutere kvægproduktion med kolleger på samme niveau og med samme udfordringer.
  • Benchmarking med andre lignende farme for at opdage og diskutere måder at optimere forretningen.
  • Fortrolig feedback og netværk.

Deltagerne

Deltagerne er danske ejere og ledere på kvægbrug i udlandet.
Der er stor åbenhed og interesse i at skabe resultater i virksomheden.
Benchmarking og sparring er vigtige værktøjer, når man står med anderledes og udfordrende forhold.
Møderne foregår på dansk.

Netværket udbydes i samarbejde med Danish Farmers Abroad.

Næste møde

Næste møde holder vi 1. marts 2018 på Bent Lunds gård i Tyskland MILGETA Gut Criewen GmbH. Gården har en produktion med 600 køer og får og ligger tæt ved den Polske grænse.

Mødets temaer er

  1. Benchmarking på omkostninger
  2. Rekruttering af de rigtige ledere

 

 

Økonomi og pris

Direkte udgifter fordeler vi mellem deltagerne pr. farm. Dertil kommer rejseudgifter til hver deltager og 300 € pr. farm til organisering og mødeledelse.