Fagligt forum for skovdyrkere og planteavlere

Gruppens fokus

  • Det lange sigte i dyrkningen
  • Det faglige og dyrkningsmæssige i at producere træ og afgrøder i marken
  • Optimering og inspiration i dyrkning
  • At specialister indenfor skovdyrkning og indenfor planteavl kan lære af hinanden

Gruppens medlemmer

  • Skovdyrkere og planteavlere, som har fat i den daglige drift
  • Rådgivere og undervisere, som interesserer sig for optimering af dyrkning – både på det lange sigte og på kort sigt

To møder om året

  • Vintermøde i januar på et skovbrug, markbrug eller forsøgsstation med oplæg og diskussion om et teoretisk emne.
  • Sommermøde i vækstsæsonen med fokus på det praktiske og med kaffe i laden.

Møderne holdes om eftermiddagen fra kl. 13:00 – 16:00

Tilmelding og pris

For at deltage i gruppen betaler du et grundbeløb på 1500 kr. pr. år. Det dækker organisering, mødeplanlægning og mødeledelse. Derudover deler mødedeltagerne de faktiske omkostninger ved hvert møde som fx betaling til indleder, kaffe mv.

Du kan få flere oplysninger og tilmelde dig hos

Susanne Pejstrup, sp@leanfarming.eu, tlf. 3026 1500

Næste møde juni 2019

Temaet bliver “Kulstofopbygning” og seniorforsker Lars Juhl Munkholm, Institut for Agroøkologi er indleder. Vi mødes på Flakkebjerg.