This post is also available in: English

Cowsignal training in the barn

Ser dine folk, hvad koen fortæller og hvad gør de så?

Vi træner dine medarbejdere i at se koens signaler. Dine medarbejdere vil tage mere ansvar, når de præcist ved, hvad de skal gøre.

Vi har kombineret CowSignals®-træning med Lean til et fast system. Det gør dine medarbejdere til eksperter i at se, høre, lugte og føle koens tegn – og i at reagere, så der sker forbedringer i produktionen.

Lean Farming kursus: Se-Tænk-Gør Noget
CowSignal training and workshop

Sådan gør vi det

Vi laver 4 dages træning på din gård med dine medarbejderne. Vi starter med et forberedende møde med dig og din driftsleder, så kurset bliver tilpasset til det, I har brug for. 

Du kan invitere kolleger, men max 12 deltagere i alt

Vi foreslår at træne på samme ugedag i 4 uger lige efter hinanden

Tidsrum fra 10.00 – 16.00. Dette kan ændres i forhold til jeres arbejdsplan.

Du stiller møderum til rådighed og forplejning (kaffe, vand, frokost)

Kurset er godkendt som AMU-kursus og det betyder, at nogle af dine medarbejdere kan få godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste på 3 x 747 kr. Tilskuddet kan søges til alle medarbejdere – også udenlandske. De må dog ikke have en længerevarende uddannelse eller være elever med uddannelsesaftale. 

Vi træner med CowSignal-LeanFarming

Program

DAG 1
CowSignals® basisprincipper
– Diamanten med de seks vigtige områder: Foder, vand, lys, luft, hvile og plads
– Scorecards til at hjælpe dig med at se forskellene
Workshop: Deltagerne træner CowSignals® basisprincipper blandt køerne
DAG 2
CowSignals® basisprincipper
– Tjeklisten, når du går gennem stalden
– Hvad ser du? Dagligt og ved jeres team-staldvandringer?
Workshop: Deltagerne træner i stalden og får gennemgang i møderum
DAG 3
Standard for kommunikationen om CowSignals®
– Hvad gør I i de konkrete tilfælde?
– Hvem gør hvad og hvornår?
– SOP for kommunikation om dyrene
– Hvilke tavler skal I bruge?
Workshop: I laver jeres egne standarder, som passer til jeres besætning
DAG 4
Håndtering af, hvilke CowSignals®, I ser i stalden
1. Fokusområde
2. Nuværende situation
3. Mål
4. Analyse af grundlæggende årsager
5. Mulige løsninger og forslag
6. Måling af jeres indsats
7. Handlingsplan
8. Opfølgning
Workshop: Øvelser ved tavlen

Vi er to Lean-eksperter og CowSignal® Master Trænere, der udbyder dette kursus i fællesskab

Susanne Pejstrup from Lean Farming in Denmark - Lean expert in agriculture
Susanne Pejstrup

Jeg hedder Susanne Pejstrup og har drevet konsulentfirmaet Lean Farming® i 10 år.

Jeg er uddannet agronom og har arbejdet som lærer og konsulent i landbruget hele min karriere. Udgangspunktet var mælkeproduktion, men i dag arbejder jeg indenfor alle grene af landbruget.

Mit arbejdsfelt er sammenhængen mellem mennesker, dyr og produktionsanlæg. Jeg arbejder med produktionsplanlægning, arbejdsplanlægning, ledelse, management og har naturligvis Lean tankegangen og værktøjerne med mig hele tiden.

 • Cow Signal® Licensed Master
 • Certificeret i E-stimate Int. Personal Profile Analyses
 • Toyota Kata Masterclass
 • Lean Master – Black Belt
 • Certificeret Coach
Stieneke Ijdema from Fruerlund Farm Management
Stieneke Ijdema

Mit navn er Stieneke Ijdema og jeg bor på Fruerlund ved Kjellerup, hvor jeg sammen med min mand har en mælkeproduktion med 600 køer, der malkes med 9 Lely robotter. På vores gård ser vi på CowSignals® og tænker Lean.

Jeg er uddannet lærer, men har arbejdet med i vores landbrug de sidste 25 år.

I 2020 stiftede jeg Fruerlund Farm Management, hvor jeg blandt andet træner og underviser landmænd i CowSignals® og Lean.  Jeg arbejder med malkekvægsbesætninger, hvor jeg sammen med medarbejderne kigger på de signaler, køerne viser og laver forbedringer ved at bruge Lean.

 • Lean Manager + transformation Black Belt certificering
 • Cow Signal® Licensed Master
 • People Signals
 • Young Stock Signals
 • Feeding signals
 • Stress Free Stockmanship
 • From dry to fresh
 • Hoof signals