This post is also available in: English

Lean management er et system og en tankegang, som giver større produktivitet og bedre motivation hos medarbejderne. Lean kommer fra industrien, men det giver også rigtig gode resultater på landbrug. Vi har set forbedringer på 10-20 % i arbejdseffektivitet på bare et år. Vi ser også om meget bedre kommunikation og færre fejl og misforståelser på gården. Det giver simpelthen mere tilfredshed hos medarbejderne, når de kan være med til at reducere spild i deres arbejdsdag.

Lean Farming® skaber større produktivitet i landbruget

Alle de aktiviteter og rådgivningsydelser Lean Farming® tilbyder har det overordnede mål at skabe større produktivitet for dig som landmand og for dig i agroindustrien.

Det sker specielt, når vi arbejder med

 • Produktionsplanlægning med optimering af flow og arbejdsprocedurer
 • Dyrevelfærd, som skaber bedre produktionsforhold for dyrene
 • Motivation af medarbejderne, fordi de bliver involveret og tager ansvar

Det kan du opnå med Lean

Lean kan give større produktivitet og lavere omkostningerne. Lean tankegangen er, at man skal eliminere spild i produktion og processer. Det gør vi ved at anvende nogle helt systematiske metoder og værktøjer. Men det engagerer også medarbejderne på en helt ny måde. De bliver involveret og deres bidrag betyder noget. Vi får meldinger om, at medarbejderne også tager mere ansvar i det daglige arbejde.

Hvis du er lidt nygerrig på, hvad Lean kan gøre for din virksomhed, så kommer jeg gerne til et indledende møde eller jeg laver et oplæg for dig og dine medarbejdere. Jeg holder mange indlæg for store og små forsamlinger.

Jeg laver ofte også workshops for en gruppe medarbejdere på et landbrug. Temaet er altid valgt af landmanden, da der ikke er to udfordringer, der er ens.

Hvis ønsket er en fuldstændig implementering af Lean tankegangen på et landbrug, så starter vi med at lægge en plan og blive enige om forløbet. Sommetider er jeg meget med, men oftest er min rolle at træne træneren.

Sommetider tager vi et besøg ad gangen og sommetider aftaler vi et længere forløb. Du kan altid få en fast pris på et forløb, så du er helt klar over omkostningen. Efter første besøg på bedriften, kan jeg også lave en cost-benefit beregning, så du kan se, hvad du kan forvente at få ud af forløbet.

In the International Lean Farming Discussion Group I give a presentation of the differences in Traditional Leadership and Lean Leadership

Indlæg og workshops om Lean

Jeg holder mange indlæg og workshops om Lean i både små og store forsamlinger. Mange er i starten nysgerrige på, hvad Lean er og hvad Lean kan gøre for deres landbrug.

De små forsamlinger kan være de ansatte på et landbrug eller en erfagruppe. Jeg har også holdt indlæg for flere hundrede mennesker, hvor det var arrangeret af et firma eller organisation.

Formålet for indlæg og workshop er, at deltagerne skal få inspiration og læring. Jeg bruger altid en masse billeder og eksempler fra praktisk landbrug. Hvis det er muligt, så indgår der også Lean spil og deltageraktiviteter.

En workshop på en gård med flere deltagere kan foregå på den måde, at vi efter et kort oplæg om Lean generelt tager på besøg på gården. Vi ser f.eks. en arbejdsproces som malkning, fodring, kastrering eller høst. Deltagerne arbejder i grupper og registrerer tid, laver spaghetti diagram, optager video mm og kortlægger derefter processen for at finde spild og forbedringer. Det aktiverer alle deltagere og giver rigtig godt indblik i, hvad Lean er for noget.

Træning af medarbejdere

Når medarbejderne skal involveres på den rigtige måde, er det en god ide at træne dem i værktøjerne. De skal både forstå og øve.

I starten kan det være en 3-timers workshop for at forstå, hvad Lean kan og få et indblik i tankegangen.

Senere vil vi implementere forskellige værktøjer som f.eks. tavlemøde, værdistrømsanalyse eller som på billedet “Synlig målstyring”.

Hvis vi tager “synlig målstyring” som eksempel, så vil det med traditionel ledelse være sådan, at lederen orienterer medarbejderne om de opnåede resultater og fortæller, hvad der skal gøres i den kommende tid.

Med Lean ledelse er metoden anderledes. I vælger et fokusområde, som hænger sammen med jeres overordnede målsætning. Medarbejderne bliver inddraget i at finde spild i processen eller procedurerne, de tester løsningsforslag og foretager målinger af effekten dagligt eller ugentligt på en tavle.

Den metode kræver uddannelse og træning.

Lean implementering trin for trin

For dig, der ønsker at implementere Lean som et managementsystem overalt i din virksomhed og, hvor kulturen er Lean, kan en implementering gøres i følgende trin:

 1. Vi starter med en gennemgang af dit landbrug og en drøftelse af din Lean Vision, nemlig hvad du ønsker at opnå med Lean.
 2. Sammen med dine mellemledere holder vi et Kick-off møde, hvor de lærer om Lean tankegangen og vi lægger en plan for implementeringen.
 3. Du og mellemlederne sætter mål op for virksomheden som helhed og for de enkelte driftsgrene. Jeg vil anbefale, at vi starter med det område, I synes er mest vigtig at få forbedringer på f.eks. produktivitet, kvalitet, omkostninger eller måske sikkerhed. Det kan også være kommunikation og medarbejdertilfredshed.
 4. Vi træner jer i de værktøjer, I skal bruge. Først er det driftslederne og derefter træner de deres team. Vi starter ofte med et team som et pilotprojekt i 2-3 måneder.
 5. Derefter ruller vi projektet ud i de andre områder på din virksomhed.
 6. Vi måler resultatet, justerer og implementerer de nye procedurer.
 7. Vi stabiliserer det positive resultat ved at lære mellemlederne, hvordan de kan træne de nye standarder og hvordan de kan fortsætte med at skabe forbedringer.
 8. I er nu klar til at tage nye fokusområder op, så I kan fortsætte med at forbedre virksomheden. Hvis I er startet med produktivitet, kan det være sikkerhed næste gang – eller omvendt.

Lean i mindre bidder

En fuldstændig Lean implementering kan være en stor mundfuld. Men det kan også lade sig gøre at tage det i mindre bidder. Du kan starte et sted og evt. lade det brede sig derfra.

Jeg tager altid udgangspunkt i den udfordring, landmanden synes er størst lige nu. Det er vigtigt, at vi hurtigt når nogle resultater på det område, der er den “brændende platform”.

Jeg kan give nogle eksempler:

 • Vi har for meget brandslukning og ting, der bryder ned: Så starter vi med at opbygge struktur i opgaverne og forebyggende vedligehold på inventar og maskiner.
 • Jeg kan ikke få medarbejderne til at følge de samme procedurer: Så starter vi med at lave SOPs (Standard Operation Procedure) og træner med TWI (Training Within Industry).
 • Vi skal være meget bedre på produktivitet og effektivitet: Så starter vi med tavlemøde og med at lære at lave værdistrømsanalyser for at fjerne spild i processerne.

Uanset hvad vi starter med, så er målinger absolut nødvendige. Vi måler på det, du vil forandre. Vi måler før, vi starter og undervejs med daglige eller ugentlige målinger. Målinger er absolut nødvendige for at kunne se, om det virker eller ej. Det er også mere motiverende.

Det siger andre

 • Vi har sparet en halv mand i forhold til sidste år
 • Vores medarbejdere tager meget bedre fra selv og jeg sparer en masse tid
 • Det er virkelig en fornøjelse, at vi har fået orden. Vi sparer meget tid, fordi vi ikke skal lede efter tingene mere.
 • Vi har reduceret arbejdstidsforbruget med 10 procent i løbet af de sidste 9 måneder.
 • Det har givet ro på, efter vi fik lavet mere struktur på opgaverne.

Vil du vide mere, så kontakt mig