This post is also available in: English

Lean Ledelse har det kendetegn, at vi involverer medarbejderne i arbejdet med at skabe forbedringer på gården. Det skaber motivation og engagement på en helt anden måde end top-down ledelse. Men det er ikke så nemt, så derfor er erfaringsudveksling i grupper og coaching populære metoder til at udvikle sin ledelse. Individuelle kurser i andre lande giver også et stort udbytte og læring.

Lean Farming coaching - Susanne Pejstrup listening. International Lean Farming Discussion Group visiting Sweden

Individuel ledertræning og coaching af ledere

Lederudvikling fungerer rigtig godt i en dialog, hvor vi taler om det, som er vigtigt for lederen lige nu. Når man står midt i et problem, er læringen meget effektiv. Når vi træner og finder løsninger sammen, så sker der noget.

Driftsledere skal både lede nedad mod medarbejderne og opad mod ejeren eller bestyrelsen. Det gør mellemlederens rolle særlig vanskelig, og derfor er der brug for sparring på den daglige ledelse.

Jeg laver ledertræning og coaching af ledere på gården og meget ofte med online opfølgning. Lederen sætter et individuelt mål, som vi går efter. Vi tager et skridt af gangen, lærer, træner og måler.

Ledertræningen kan foregå i et længerevarende forløb til en fast pris pr. måned og det kan også ske som korte forløb med fokus på et bestemt emne.

Ledergruppe, hvor ledere udvikler deres kompetencer, sparrer med hinanden og bliver bedre til at motivere deres medarbejdere

Fokusgruppe Lean Ledelse

Ejere og driftsledere deltager i en erfagruppe, hvor de drøfter Lean Ledelse i deres virksomhed. Vi trænerimplementering af Lean kulturen, Lean værktøjer og giver hinanden sparring.

Gruppen mødes fire gange om året. Hvert møde har et bestemt tema som bliver koblet til deltagerne egen hverdag. Mellem møderne får deltagerne coaching på deres egne udfordringer og målsætninger.

Man tilmelder sig til gruppen for et år ad gangen. Det koster 5000 kr. + moms for et år. Derudover betaler deltagerne for forplejning til møderne.

Juan Quezada from one of the largest and very best dairy farms in the world and Susanne Pejstrup, Lean Farming® in Denmark work together to inspirer farmers in leadership

Indlæg og workshops om ledelse

I et et samarbejde med verdens bedste arrangerer vi foredrag og workshops om ledelse fra hele verden.

Lean Farming® og Danace har et helt uniks samarbejde med Juan Quezada fra Milk Source i USA. Vi har været i flere lande i Europa med foredrag og workshops om ledelse af medarbejdere. Det er en helt fantastisk oplevelse at kunne arbejde sammen med folk, der er så dygtige. Det er en stor inspiration.

Lean Farming and Danace makes study tours for managegers with focus points as leadership, barn design, management

Managers Study Tours med ledelse som emne

Lean Farming® og Danace laver skræddersyede lederkurser for managers fra flere lande og til flere lande. Programmet fastsætter vi sammen med deltagerne, men de indeholder altid både virksomhedsbesøg og workshops.

Personprofiler

Når mennesker skal arbejde sammen, giver det indsigt og forståelse for hinanden, når man sammen laver en personprofil.

Jeg bruger de otte facetter, når jeg laver personprofiler. Det giver et nuanceret billede af den adfærd, en person har det bedst med.

Jeg bruger personprofiler ved

  • Medarbejder- og lederudvikling
  • Teamudvikling
  • Rekruttering

Jeg er certificeret af E-stimate®.

Vil du vide mere?

  • Ring +45 3026 1500
  • SMS +45 3026 1500
  • Mail: sp@leanfarming.eu

Du er velkommen til at kontakte mig for en helt uforpligtende snak!