This post is also available in: English

Lean betyder ”uden fedt”. Lean er et produktionssystem og en ledelsesfilosofi, hvor man hele tiden prøver at skabe mere værdi med mindre ressourcer.  Vi arbejder med forskellige værktøjer og altid meget systematisk med det formål at finde og reducere spild i produktionen. Spild er alt det, der ikke skaber værdi. Det er centralt at involvere medarbejderne. Det er medarbejderne, der kan skabe løbende forbedringer hver dag i produktionen.

De 5 principper i Lean

 1. Identificer værdi
 2. Kortlæg værdistrømme og fjern spild
 3. Skab flow
 4. Etabler træk
 5. Søg perfektion ved kontinuerlige forbedringer

De 8 typer af spild

 1. OVERPRODUKTION: F.eks. at producere for meget ensilage, kvier eller flere smågrise end der kan sælges.
 2. TRANSPORT: F.eks. for langt, for tit eller med for lille eller for stort maskineri.
 3. VENTETID: F.eks. processer med stop eller forkert kapacitet i malkestalden.
 4. OVERFORÆDLING: F.eks. gøre mere rent end nødvendigt og forsætte med at gøre noget af tradition.
 5. LAGER: F.eks. købe eller beholde foder/varer for en sikkerheds skyld.
 6. FEJL: F.eks. døde dyr og ødelagt foder.
 7. BEVÆGELSE: F.eks. for mange skidt eller efter værktøj.
 8. UUDNYTTET TALENT: F.eks. en person placeret på det forkerte sted eller hvis du ikke spørger dine medarbejdere om deres mening.