This post is also available in: English

Vi kalder det en “nørde-gruppe”, fordi vi nørder i det faglige felt, der ligger mellem skovdyrkning og landbrug. Skovdyrkerne har det lange sigte, bærproducenter og juletræsproducenter har det mellemlange og planteavlere ser mere på den enkelte sæson. Det betyder, at drøftelserne bliver rigtig spændende, fordi deltagerne har forskellige vinkler på tingene.

Skovdyrkere og planteavlere har deres faglige netværk i hver deres fagområde, men vi drøfter det, der ligger mellem. Hvad kan de to fagområder lære af hinanden? Vi ser på det lange sigte, jordens frugtbarhed, opbygning af den levende jord, trykskader og meget mere. Vi går i dybden med tingene og lader os inspirere af hinanden.

Lean Farming gruppen skov-Landbrug undersøger jordlagene for aktivitet med mikrober og orme. Er jorden levende? Denne mark er drevet uden pløjning i mange år, så der er masser af liv.

Vi vil gerne have flere med

Gruppen er i øjeblikket på 8 personer, men vi kan godt være et par stykker mere. Du er derfor velkommen til at komme med i gruppen.

Gruppens medlemmer er skovdyrkere, bærproducenter og planteavlere, som har fat i den daglige drift. Det er jordejere, konsulenter og planteavlslærere, som interesserer sig for at optimere driften af jorden – både på kort sigt og på lang sigt.

Gruppen drives i et samarbejde mellem Lean Farming® og Patriotisk Selskab.

Vi holder to årlige møder.

 • Vintermødet i januar foregår på et skovbrug eller markbrug med rundtur i produktionen, oplæg og diskussion om et teoretisk emne.
 • Sommermødet foregår i vækstsæsonen med fokus på det praktiske og med kaffe i laden. Møderne holder vi om eftermiddagen fra kl. 13.00 – 16.00.

Vildt interessante emner

Vi har haft mange vildt interessante emner på programmet. Nedenunder kan du se, hvad vi har behandlet:

 • Næringsstoffer og jordstruktur – Forskelle i mark og skov v. sektordirektør Troels Toft, Seges og skovejer Ditlev Berner, Holstenshuus
 • Næringsstoffer i planterne – Synergi eller antagonismer v. professor Søren Husted og bæravler Mads Møller Andersen
 • Rodudvikling, næringsstoffer og vand v. forsker Kristian Thorup-Kristensen og feltbesøg på forsøgsstation
 • Jordstruktur efter flere års pløjefri dyrkning v. planteavlskonsulent Bente Andersen og planteavler Rasmus Bønlykke
 • Efterafgrøder og mellemafgrøder v. Christoph Felgentreu, DSV, Tyskland
 • Opfølgning vedr. efterafgrøder og mellemafgrøder v. produktchef Betty Schmith og feltbesøg Ditlev Berner og Steen Jessen
 • Mykorrhiza – Hvilke er relevante for markbrug, bærkulturer, juletræer og skovbrug? v. forsker Sabina Ravnskov, Flakkebjerg
 • Moderne planteavl med bevarelse af liv i jorden v. driftsleder Henrik Terp, Sanderumgård og Knud Dencker Jensen, BioHerb
 • Vandets bevægelser i landskabet og i jorden v. ph.d. lektor Bo Vangsø Iversen, AAU
 • De langvarige gødningsforsøg og lagring af kulstof v. leder Henning Carlo Thomsen og professor Tolstrup Christensen samt feltbesøg på Åskov Forsøgsstation
 • Den levende jord og kulstofopbygning v. plantekonsulent Bente Andersen
 • Pløjefri dyrkning, jordpakning og biologisk jordløsning v. seniorforsker Lars Juhl Munkholm, AAU og feltbesøg på Flakkebjerg
 • RISE-analyse – for større bæredygtighed på landbrugsbedriften v. konsulent Anke Stubsgaard og besøg hos landmand Kresten Bjerre.
 • Skovlandbrug med besøg hos økologisk mælkeproducent Mads Helms og deltagelse af konsulent Mette Kronborg fra Økologisk Landsforening
 • Salg af CO”-certifikater fra landbruget
 • Restprodukter som gødning – Cirkulær bioøkonomi
 • Hvordan man beregner CO2-binding i skov og landbrug – Naturtjek på Holstenshuus
 • Cirkulær økonomi og Butterfly-modellen, Ponic og virksomhedsbesøg på TrÆls

Tilmelding og pris

For at deltage i gruppen betaler du et grundbeløb på 1500 kr. pr. år. Det dækker organisering, mødeplanlægning, mødeledelse v. Susanne og faglig sparring v. Karen.   Derudover deler alle deltagere udgifterne til indleder, mødelokale og kaffe. Udgifterne deles mellem alle deltagere i gruppen – også selvom du må melde afbud. Til gengæld gør vi en indsats for at finde en dato, hvor alle kan deltage.  

Du kan få flere oplysninger og tilmelde dig hos:

Susanne Pejstrup, sp@leanfarming.dk og 30261500

Karen Linddal Pedersen, klp@patrotisk.dk og 40367318