This post is also available in: English

Privatlivspolitik og databeskyttelsespolitik

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Lean Farming® (“vi” eller “os”) behandler dine personoplysninger.

Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Lean Farming®
CVR-nr. 32633811
Selagervej 5,
5750 Ringe

E-mail: sp@leanfarming.eu
Telefon: +45 3026 1500

Brug af personoplysninger

LeanFarming® er en rådgivningsvirksomhed, der yder rådgivning til landmænd og andre erhvervsdrivende. Vi indsamler og anvender personoplysninger til følgende formål:

 1. Levering af ydelser og udsendelse af materiale og informationer, herunder nyhedsbreve og tilbud om aktiviteter. Vore ydelser er beskrevet på hjemmesiden leanfarming.eu
 2. levere de aftalte ydelser
 3. fakturere
 4. dokumentere det udførte arbejde

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Der bliver ikke indsamlet personlige oplysninger automatisk.Oplysninger kan blive videregivet til andre, hvis ydelsen leveres af flere i et samarbejde. Det kan f.eks. være i forbindelse med kundens tilmelding til en aktivitet som et møde, et kursus eller en rejse. Det vil fremgå i hvert enkelt tilfælde.Oplysninger kan blive anvendt i anonymiseret form til benchmarking, statistik og analyser.

Kategorier af personoplysninger

Under udførelse af vores opgaver indsamler vi i visse situationer personoplysninger om kunder, samarbejdspartnere, leverandører m. fl. og disses medarbejdere.

Det kan være:

Til brug for levering af vores ydelser og til opfyldelse af vores aftaler:

 • Almindelige personoplysninger: Navn og kontaktoplysninger. Vi indsamler dit for- og efternavn, din e-mailadresse, din postadresse, dit telefonnummer og andre lignende kontaktdata.
 • Almindelige personoplysninger: Virksomhedsdata. Vi indsamler oplysninger om din virksomhed, f.eks. oplysninger om drift, produktionsforhold, ejerforhold og økonomi.
 • Almindelige personoplysninger: Indhold. Vi indsamler også indholdet i beskeder, som du sender til os, såsom feedback og produktanmeldelser og spørgsmål eller oplysninger, som du giver til os.
 • Til brug for optimering af brugeroplevelse på hjemmeside: Almindelige personoplysninger: Vi indsamler online-identifikationer såsom IP-adresser.

Til brug for markedsføring:

 • Almindelige personoplysninger: Vi indsamler dit navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og andre lignende kontaktdata.

Til brug for analyser, benchmarking og statistik:

 • Almindelige personoplysninger: Vi indsamler oplysninger om virksomheders drift, produktionsforhold, ejerforhold og økonomi.

Kilder

Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig
 • Offentlige erhvervsregistre, såsom f.eks. CHR og CVR.
 • Andre samarbejdspartnere, f.eks.rådgivere, som har en direkte økonomisk eller rådgivningsmæssig relation til din virksomhed.
 • Øvrige offentligt tilgængelige kilder herunder Google Maps og lignende.

Behandlingsgrundlag

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag i forhold til hvert af de nævnte formål:

Levering af vores ydelser:

 • Rådgivningsaftaler / aftalebreve
 • Generelle forretningsbetingelser
 • Samtykker

Opfyldelse af vores aftaler:

 • samtykker
 • generelle forretningsbetingelser

Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside:

 • Cookiepolitik

Markedsføring:

 • Samtykker
 • Lovgrundlag

Analyser, benchmarking og statistik:

 • Rådgivningsaftaler

Vilkår for brug af vores software

Generelle forretningsbetingelser

 • Samtykker
 • Lovgrundlag

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • Leverandører og aftagere, som har en direkte økonomisk eller rådgivningsmæssig relation til din virksomhed. Videregivelse sker kun når du har givet samtykke hertil.
 • Koncernforbundne virksomheder, når det er nødvendigt for deres løsning af en opgave, som du har bedt om hjælp til. Oplysningerne kan også anvendes til markedsføringsformål. Hvis der er tale om følsomme personoplysninger, sker videregivelsen først, når du har givet samtykke hertil.
 • Personoplysninger overføres til tredjelande udenfor EU/EØS, hvis din virksomhed ligger i disse lande, eller du anvender samarbejdspartnere i disse lande

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi vil opbevare dine personoplysninger i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Oplysningerne er nødvendige til de formål, hvortil de er blevet indsamlet.
 • Oplysninger, som er indsamlet for at kunne levere en ydelse til dig, opbevares som udgangspunkt i op til 5 år regnet fra kundeforholdets ophør. Oplysningerne kan opbevares i en længere periode i tilfælde, hvor vi er undergivet erstatningsansvar, der løber efter den 5-årige periode, eller i tilfælde hvor lovgivningen tilsiger, at vi er forpligtet til at opbevare oplysningerne i en længere periode.
 • Oplysninger af rent landbrugsfaglig karakter opbevares så længe oplysningerne vurderes at være relevante for analyse-, benchmarkings- og statistikformål i landbrugserhvervets interesse.
 • Vi har ingen opbevaring af særligt personfølsomme oplysninger.
 • Vi har ikke opbevaring på cloud-baserede servere.
 • Vore data bliver sikkerhedskopieret til egen server, der er placeret hos Masanti aps, Selagervej 5, 5750 Ringe og aflåst for fysisk adgang.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet. Datatilsynet kan kontaktes via deres hjemmeside: datatilsynet.dk

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at rette en skriftlig henvendelse via e-mail til sp@leanfarming.eu