This post is also available in: English

Ved en logistikanalyse ser jeg på, hvordan arbejdsrutinerne fungerer sammen med placeringen af funktionerne. Er det for eksempel enkelt og rationelt at passe kalvene? Skal fodervognen ind i flere bygningerne end nødvendigt. Skal dyrene flyttes meget rundt? Jeg ser også på, hvor fleksibelt anlægget er i forhold til ændringer og udvidelser.

Lean Farming Logictic - It is important to transfer animals in only one direction

Der drejer sig om at optimere

En logistikanalyse har det formål at optimere produktionsanlægget, så I bliver mere effektive i det daglige arbejde.

  • Fleksibilitet – Er anlægget fleksibelt i forhold til nye produktionsmetoder og en kommende udvidelse?
  • Design – Er funktionerne placeret rigtigt i forhold til hinanden?
  • Arbejdsgange – Er de effektive?
  • Management – Er Best Practice muligt?
  • Smittebeskyttelse – Kan smitte lukkes ude?

Logistikanalyse på et eksisterende anlæg

En logistikanalyse på et eksisterende anlæg starter med at fastlægge den langsigtede strategi. Det er nemlig vigtigt at kunne se, hvordan det nuværende anlæg skal udvikle sig. Jeg stiller spørgsmålene: “Hvordan vil du gerne have det til at se ud om 10 år? Hvilken produktion har I om 10 år?

Derefter går jeg anlægget igennem og stiller en masse spørgsmål om jeres arbejdsprocedurer. Jeg skal have et godt indtryk af, hvordan arbejdsflow og rytmerne er. Jeg bruger luftfotos, staldtegninger, billeder og jeres arbejdsplan.

Jeg laver en liste med forbedringsforslag på kort sigt og på lang sigt. Den liste kan godt indeholde 30 punkter. Vi skal derefter tale punkterne igennem. I skal lave en prioritering af forbedringsforslagene i forhold til, hvad I synes, der giver størst effekt i forhold til indsatsen.

Endelig laver vi sammen en handlingsplan i et diagram, hvor I sætter tidsperiode på de enkelte tiltag og ændringer, I har valgt. Det skal være muligt at få tingene gjort og det er vigtigt, det sker i den rigtige rækkefølge.

Logistikanalyse på distance

Da jeg arbejder over hele verden, så kan det være nødvendigt at lave logistikanalysen på distance. Så foregår det på den måde, at jeg bruger luftfotos, tegninger, fotos og evt. video samt naturligvis online møder. Det kan godt lade sig gøre. Jeg har efterhånden så meget erfaring, at jeg ved, hvad jeg skal spørge om.

Lean Farming logistik planlægning på en kvæggård

Prisen for en logistikanalyse

Tidsforbruget ligger almindeligvis på 10-20 timer inkl. besøg. Det er i sagens natur ikke ens for forskellige anlæg, men når vi har talt sagen igennem og planlagt, hvad der skal ske, så kan jeg give en fast pris på opgaven. Derved kender du omkostningen på forhånd.

Vil du vide mere?

Bestilling og spørgsmål om logistikanalyse kan ske til sp@leanfarming.eu eller opringning / sms til 3026 1500